غلظت: واحد بیان غلظت ناخاصی ها در آب، mg/lit یا ppm میباشد که به دو صورت بیان میشود:

الف- بر حسب جرم یون
ب- بر حسب اکی والان یون
غلظت معادل کربنات کلسیم = ۵۰ * غلظت اکی والان یون

که عدد ۵۰ اکی والان کربنات کلسیم میباشد. مثال:

غلظت یون کلسیم در آب برابر با ۴۰ ppm (میلی گرم بر لیتر) میباشد. این غلظت بر حسب معادل کربنات کلسیمی برابر خواهد بود با:

غلظت اکی والان= ۴۰/۲۰=۲،

غلظت اکی والان بر حسب کربنات کلسیم = ۲*۵۰=۱۰۰

توجه: در گزارش آنالیز آب معمولا غلظت آهن و منگنز و سیلیکا را به صورت یونی (معادل کربنات کلسیمی) بیان نمیکنند چون این مواد غلب کلوییدی هستند.

سختی آب (Hardness):

مجموع غلظت کلسیم و منیزیم برابر با سختی کل آب است، برای بیان واحد سختی، علاوه بر معادل کربنات کلسیم، از درجه المانی و فرانسوی هم استفاده میشود:
یک درجه آلمانی سختی= ۱۷.۸ پی پی ام معادل کربناتی

یک درجه فرانسوی سختی= ۱۰ پی پی ام معادل کربناتی

​کل مواد جامد محلول در آب(TDS):

منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای آب می باشد. واضح است که اگر غلظت یون ها بر حسب معادل کربناتی باشند، غلظت یونهای مختلف را میتوان با هم جمع کرد و مجموع را با TDS بیان کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *