استانداردهای بهترین فیلتر تصفیه آب

متاسفانه تا چندی پیش هیچگونه استاندارد مشخصی برای بررسی نحوه ی عملکرد صحیح فیلتر تصفیه آب و اثرات مثبت و منفی آن بر سلامتی انسان در کشور ما وجود نداشت و مصرف کننده ملاکی برای انتخاب بهترین فیلتر تصفیه آب نداشت!
شرکت گواراب سازان دشت سبز از ابتدای کار خود سعی کرد فیلترهایی را طراحی و تولید نماید که حداقل شرایط فیلتراسیون طبق استانداردهای جهانی را داشته باشد به همین منظور برای شروع کار استاندارد کارخانه ای خود را تدوین و در سازمان ملی استاندارد ثبت نمود و خود را موظف کرد طبق استاندارد کارخانه ای عمل نماید.

پس از آن با پیشنهاد به سازمان ملی استاندارد و همکاری گواراب با آن سازمان، برای اولین بار، استانداردهای ملی ایران به شماره های ۱۵۲۹۱و ۱۵۲۹۲ تدوین شدند که این استانداردها اقتباسی از استاندارد NSF-ANSI42 آمریکا می باشند و بسیار سختگیرانه در حوزه ی تصفیه آب کاربرد دارند.

فیلترهای تصفیه آب گواراب
بهترین فیلتر تصفیه آب

آزمون های استاندارد ملی تصفیه آب

بر اساس استانداردهای ملی تصفیه آب، آزمون هایی جهت بررسی عملکرد صحیح فیلترهای تصفیه آب و همچنین اثرات آن بر سلامتی انسان بر روی فیلترها انجام می شود تا بتوان بهترین فیلتر تصفیه آب را مشخص کرد.

آزمون های استاندارد ملی برای بررسی اثرات فیلترهای تصفیه آب بر سلامتی انسان :

۱- آزادسازی مواد مضر برای سلامتی انسان ها :
اولین آزمون و مهمترین آزمون برای این موضوع تست آزادسازی مواد مضر برای سلامتی انسان ها می باشد. برای این آزمون فیلترها را در معرض آب اولیه با ویژگی های مشخص که در استاندارد ملی ذکرشده است، قرار می دهیم و پس از گذشت زمان معین و شرایط مشخص، آب خروجی را جمع آوری کرده و در آزمایشگاه های مجهز و مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران مورد آزمون قرار می دهیم.

در این آزمون تعداد بسیار زیادی از فلزات سنگین، عناصر سمی و مواد شیمیایی آلی مورد بررسی قرار می گیرند. حد مجاز این مواد به صورت کامل در جدولی در استاندارد ملی موجود می باشد.
در شرکت گواراب، در صورت مردود بودن هریک از موارد جدول، فیلتر مردود شده و از چرخه ی تولید خارج می شود.

بهترین فیلتر تصفیه آب

۲- کارایی باکتریولوژی :
آزمون مهم بعدی که بر سلامت آب خروجی از فیلترها اثرگذار می باشد، آزمون میکروبی فیلترهاست به طوری که فیلترها پس از دوره مشخصی از مصرف باعث آلودگی میکروبی آب نشوند. در این آزمون طبق استاندارد ملی میزان شمارش کلی باکتری های هتروتروف آب خروجی از فیلتر نباید بیشتر از نمونه های آب ورودی باشد. که مشخصات آب ورودی آزمون و روش انجام آن به صورت کامل و مفصل در استاندارد ملی ایران آمده است.

۳- میزان pH آب خروجی فیلتر :
از واژه pH برای بیان خاصیت اسیدی یا بازی بودن یک محلول آبی یا سایر محلولهای مایع استفاده می کنند. به عبارت دیگر pH یک محلول، میزان غلظت یون هیدروژن محلول در آن است که توسط مقیاسی تحت این عنوان بیان می شود. محدوده عددی ۰ تا ۴۱ برای PH وجود دارد که PH=7 نشان دهنده خنثی بودن می باشد و کمتر از این مقدار و به سمت ۰ نشان دهنده محلول اسیدی و همچنین بالاتر از ۷ و به سمت ۴۱ نشاندهنده محلول بازی هست.

چون محاسبه PH به صورت لگاریتمی است، هر یک عدد تغییر  PH نیاز به ۴۰ برابر شدن مقدار اسیدی یا قلیایی آن دارد. میزان PH آب اشامیدنی در استاندارد ۳۵۰۱ایران (استاندارد آب آشامیدنی) برای آب مطلوب ۵.۰ تا ۵.۰ و گاهی ۹ می باشد. هرچه PH آب پایین تر باشد آب تمایل بیشتری به خوردگی دارد و هرچه PH بالاتر باشد آب تمایل بیشتری به ایجاد رسوب و ته نشینی دارد.
برای بررسی اثر فیلترها بر روی pH، آب با شرایط مشخص را طبق دستورالعمل اشاره شده در استاندارد ملی در مجاورت فیلترها قرار می دهیم که pH آب خروجی از فیلتر باید در محدوده pH آب آشامیدنی باشد.

بهترین فیلتر تصفیه آب

آزمون های استاندارد ملی برای بررسی عملکرد صحیح فیلتر تصفیه آب :

۱- آزمون کاهش کلر باقیمانده آب :
یکی از وظایف اصلی فیلترهای کربنی حذف رنگ، بو، طعم و کلر آزاد باقیمانده در آب می باشد که تمام این موارد در استاندارد ملی با تست کاهش کلر باقیمانده در آب بررسی می شود.

طبق این آزمون آب با غلظت مشخصی از کلر آزاد اولیه تحت شرایط مشخص وارد فیلتر می شود و عملکرد فیلتر در بازه های زمانی مشخص از لحظه ی شروع تا پایان ظرفیت ادعا شده برای فیلتر برای کاهش کلر مورد آزمون قرار می گیرد. طبق استاندارد ملی ایران فیلتر کربنی باید غلظت ۲ppm کلر آزاد را حداقل %۹۵ کاهش دهد.
۲- کاهش طعم و بو :
طبق استاندارد ملی ایران فیلترهایی که کلر آزاد را کاهش دهند توانایی کاهش طعم و بوی آب را نیز دارند.

با پیشنهاد گواراب با همکاری سازمان ملی استاندارد برای اولین بار، استانداردهای ملی ایران به شماره های ۱۵۲۹۱و ۱۵۲۹۲ تدوین شدند که این استانداردها اقتباسی از استاندارد NSF-ANSI42 آمریکا می باشند و بسیار سختگیرانه در حوزه ی تصفیه آب کاربرد دارند.

سندهای مربوط به استانداردهای ۱۵۲۹۱و ۱۵۲۹۲ را می توانید در ادامه دریافت کنید که نام جناب آقای حسین رنجبر به عنوان مدیرعامل شرکت گواراب و خانم زهره محمدی سرپرست کیفیت گواراب در بین اعضای کمیسیون فنی تدوین این استانداردها به چشم می خورد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *