_

فیلتر تصفیه آب جامبو (PP صنعتی)

فیلتر تصفیه آب جامبو
فیلتر تصفیه آب اسلیم
_

فیلتر تصفیه آب اسلیم (نیمه صنعتی)

  • مطابق با استاندارد
  • ابعاد ۲۰ اینچ برای کاربردهای نیمه صنعتی
  • فیلترهای پیش تصفیه سه مرحله ای در بسته بندی مناسب و بهداشتی
فیلتر تصفیه آب آنتی باکتریال

فیلتر تصفیه آب آنتی باکتریال گواراب

دارای گواهی از ستاد نانو، نابودی انواع باکتری و میکروارگانیسم ها و بدون نیاز به UV