با افتخار در قله موفقیت

شرکت دانش بنیان تولیدکننده فیلتر تصفیه آب در ایران

گواراب سازان دشت سبز، با ۲۰ سال فعالیت در صنعت تصفیه آب کشور بعنوان تنها شرکت دانش بنیان در این صنعت، کلیه محصولات و فرایندهای تولید را با نوآوری و دانش بومی خود همراه کرده که دارای مجهزترین آزمایشگاه کشور در این صنعت نیز می باشد.

گواراب تولیدکننده برتر تصفیه آب

گواهی نامه ها و استانداردهای گواراب